درباره ما


 آدرس : استان کرمان- شهر کرمان – بلوار آیت ا… هاشمی رفسنجانی ( جاده تهران ) روبروی دور برگردان قائم آباد – آهن آلات دستوری


تلفن های تماس : ۰۳۴٫۳۶۶۲ – ۰۳۴٫۳۲۶۱۶۱۷۸ – ۰۳۴٫۳۲۶۱۶۱۷۹